انواع تایمر ها ، ترمو کنترل ، انواع رله ها


تایمر ها یا زمان سنج ها لوازمی هسنتد که از آنها برای تقسیم زمان در مدارهای کنترلی استفاده می شود

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی